Đi bộ khá dễ dàng, phải thế không? Nhưng bạn có biết rằng khi đi bộ trên lề đường, có rất nhiều điều để suy nghĩ. Nhiều hơn là chỉ có chân trái, chân phải, và lặp lại như thế!

dự buổi thi đố để xem bạn biết nhiều tới mức nào để giữ cho an toàn!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
1. Khách bộ hành là:
  a. Một người hiện đang đi bộ
  b. Bất cứ người nào bạn không biết
  c. Một người đang chạy
  d. Một người đang lái xe
Chọn Một Câu Trả Lời
1. Khách bộ hành là:
  a. Một người hiện đang đi bộ
b. Bất cứ người nào bạn không biết
  c. Một người đang chạy
  d. Một người đang lái xe
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
2. Nơi an toàn nhất để băng qua đường là:
  a. Bất cứ nơi nào bạn muốn
  b. Tại chỗ dành riêng để băng qua đường
  c. Ở giữa khu phố
  d. Bất cứ nơi nào bạn cảm thấy băng qua
Chọn Một Câu Trả Lời
2. Nơi an toàn nhất để băng qua đường là:
  a. Bất cứ nơi nào bạn muốn
  b. Tại chỗ dành riêng để băng qua đường
  c. Ở giữa khu phố
  d. Bất cứ nơi nào bạn cảm thấy băng qua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
3. Nếu bạn hiện đang đi bộ tại khu xóm của mình và không có chỗ dành riêng để băng qua đường, thì bạn nên băng qua ở đâu?
  a. Gần một khúc cong của con đường
  b. Giữa những chiếc xe đang đậu
  c. Tại góc đường
  d. Bất cứ nơi nào bạn cảm thấy băng qua
Chọn Một Câu Trả Lời
3. Nếu bạn hiện đang đi bộ tại khu xóm của mình và không có chỗ dành riêng để băng qua đường, thì bạn nên băng qua ở đâu?
  a. Gần một khúc cong của con đường
  b. Giữa những chiếc xe đang đậu
  c. Tại góc đường
  d. Bất cứ nơi nào bạn cảm thấy băng qua
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
4. Những chiếc xe sẽ luôn luôn dừng lại cho bạn:
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
4. Những chiếc xe sẽ luôn luôn dừng lại cho bạn:
  a. Đúng
  b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
5. Đèn hiệu là:
  a. Đèn cho những chiếc xe và người ta biết khi nào
phải dừng lại và khi nào thì đi
  b. Một loại chó
  c. Một người hiện đang đi bộ
  d. Không điều nào nêu trên
Chọn Một Câu Trả Lời
5. Đèn hiệu là:
  a. Đèn cho những chiếc xe và người ta biết khi nào
phải dừng lại và khi nào thì đi
  b. Một loại chó
  c. Một người hiện đang đi bộ
  d. Không điều nào nêu trên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
6. Hình này có nghĩa là gì?
  a. Đi bộ thật là thích thú
  b. Đã đến lúc bạn băng qua đường theo chỉ dẫn
của đèn hiệu
  c. Đã đến lúc nhảy múa
  d. Coi chừng người ta
Chọn Một Câu Trả Lời
6. Hình này có nghĩa là gì?
  a. Đi bộ thật là thích thú
  b. Đã đến lúc bạn băng qua đường theo chỉ dẫn
của đèn hiệu
  c. Đã đến lúc nhảy múa
  d. Coi chừng người ta
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
7. Đèn hiệu này có nghĩa là gì?
  tay vào nhau với những người bạn của mình
  b. Dừng lại, không được băng qua đường
  c. Nắm tay của người đi kế bên bạn
  d. Rửa tay của bạn
Chọn Một Câu Trả Lời
7. Đèn hiệu này có nghĩa là gì?
  tay vào nhau với những người bạn của mình
  b. Dừng lại, không được băng qua đường
  c. Nắm tay của người đi kế bên bạn
  d. Rửa tay của bạn
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
8. Băng qua đường được an toàn khi:
  a. Bạn nhìn thấy đèn hiệu "walk"
  b. Bạn đang ở lối dành riêng để băng qua đường
  c. Bạn đã kiểm tra những chiếc xe di chuyển ở cả
hai chiều hướng
  d. Tất cả những điều nêu trên
Chọn Một Câu Trả Lời
8. Băng qua đường được an toàn khi:
  a. Bạn nhìn thấy đèn hiệu "walk"
  b. Bạn đang ở lối dành riêng để băng qua đường
  c. Bạn đã kiểm tra những chiếc xe di chuyển ở cả
hai chiều hướng
  d. Tất cả những điều nêu trên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
9. Trong khi băng qua đường, bạn nên luôn luôn:
  a. Dừng lại, nhìn và lắng nghe
  b. Tìm cách tiếp xúc bằng mắt với những người tài xế
  c. Đi bộ, không chạy
  d. Tất cả những điều nêu trên
Chọn Một Câu Trả Lời
9. Trong khi băng qua đường, bạn nên luôn luôn:
  a. Dừng lại, nhìn và lắng nghe
  b. Tìm cách tiếp xúc bằng mắt với những người tài xế
  c. Đi bộ, không chạy
  d. Tất cả những điều nêu trên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
10. Phương cách tốt nhất để băng qua một con đường là:
  a. Chạy
  b. Bò
  c. Đi bộ
  d. Nhảy cách quãng
Chọn Một Câu Trả Lời
10. Phương cách tốt nhất để băng qua một con đường là:
  a. Chạy
  b. Bò
  c. Đi bộ
  d. Nhảy cách quãng
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 

Làm tốt lắm! Bạn là một cái máy đi bộ tự nhiên! Nhớ giữ cho an toàn khi đi bộ. Luôn luôn dùng lối dành riêng để băng qua đường, kiểm tra xem có xe cộ đi tới không và nhìn hai lần trước khi bước xuống đường.

Your Score: 100%

Hãy hứa làm cho đường phố an toàn hơn và có cơ hội trúng thưởng!

 
 •   Tôi hứa làm cho đường phố an toàn hơn.
 


Đi bộ: Chúng tôi đã làm những điều này kể từ khi còn bé, nhưng bạn có biết không đa số những trường hợp đụng xe có liên quan tới người đi bộ xảy ra cho những người lớn? Mặc dù đi bộ là tự nhiên, ý thức về sự an toàn không phải lúc nào cũng nằm trong trí óc của chúng ta.

Hãy dự thi đố về an toàn cho khách bộ hành và giữ cho việc đi đường của bạn được thông suốt.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
1. An toàn nhất là mặc quần áo nào mà bạn đi bộ trong bóng đêm?
  a. Bất cứ loại nào hợp thời trang
  b. Các loại quần áo có màu sáng
  c. Các loại quần áo có vật liệu phản quang
  d. Cả B và C
Chọn Một Câu Trả Lời
1. An toàn nhất là mặc quần áo nào mà bạn đi bộ trong bóng đêm?
  a. Bất cứ loại nào hợp thời trang
b. Các loại quần áo có màu sáng
  c. Các loại quần áo có vật liệu phản quang
  d. Cả B và C
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
2. Băng qua đường tại bất cứ nơi nào thuận tiện cho bạn là an toàn.
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
2. Băng qua đường tại bất cứ nơi nào thuận tiện cho bạn là an toàn.
  a. Đúng
b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
3. Bạn có thể bị cho vé phạt vì đi ẩu hoặc không theo luật lệ khi băng qua đường
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
3. Bạn có thể bị cho vé phạt vì đi ẩu hoặc không theo luật lệ khi băng qua đường
  a. Đúng
b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
4. Trong khi băng qua đường, bạn nên:
  a. Luôn luôn chú ý tới xe cộ
  b. Tìm cách tiếp xúc bằng mắt với tài xế
  c. Chạy càng nhanh càng tốt khi bạn băng
qua đường
  d. Cả A và B
Chọn Một Câu Trả Lời
4. Trong khi băng qua đường, bạn nên:
  a. Luôn luôn chú ý tới xe cộ
b. Tìm cách tiếp xúc bằng mắt với tài xế
  c. Chạy càng nhanh càng tốt khi bạn băng
qua đường
  d. Cả A và B
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
5. Những chiếc xe luôn luôn dừng lại cho khách bộ hành ở chỗ dành riêng để băng qua đường
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
5. Những chiếc xe luôn luôn dừng lại cho khách bộ hành ở chỗ dành riêng để băng qua đường
  a. Đúng
b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
6. Tại chỗ dành riêng để băng qua đường có đèn hiệu, băng qua đường an toàn khi:
  a. Có bàn tay màu đỏ sáng đều
  b. Có bàn tay màu đỏ đang chớp
  c. Có hình của một người đang đi bộ
  d. Mỗi khi bạn có thể băng qua đường
Chọn Một Câu Trả Lời
6. Tại chỗ dành riêng để băng qua đường có đèn hiệu, băng qua đường an toàn khi:
  a. Có bàn tay màu đỏ sáng đều
b. Có bàn tay màu đỏ đang chớp
  c. Có hình của một người đang đi bộ
  d. Mỗi khi bạn có thể băng qua đường
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
7. Khi đi bộ trong một bãi đậu xe, bạn nên coi chừng:
  a. Những chiếc xe lùi ra từ các chỗ đậu xe
  b. Gửi tin nhắn bằng chữ trong khi bạn đang đi bộ
  c. Các giá bán đại hạ giá
  d. Cả A và B
Chọn Một Câu Trả Lời
7. Khi đi bộ trong một bãi đậu xe, bạn nên coi chừng:
  a. Những chiếc xe lùi ra từ các chỗ đậu xe
b. Gửi tin nhắn bằng chữ trong khi bạn đang đi bộ
  c. Các giá bán đại hạ giá
  d. Cả A và B
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
8. Khi đi bộ trên lề đường, việc nghe nhạc mở lớn trong máy nghe trên tai của bạn được an toàn khi:
  a. Bạn không muốn nghe tiếng ồn ào của xe cộ
  b. Khi bài nhạc ưa thích của bạn mở lên
  c. Nghe âm nhạc mở thật lớn là không an toàn vì
bạn không thể nghe những gì hiện đang diễn ra ở
xung quanh mình
  d. Khi bạn muốn nhảy múa
Chọn Một Câu Trả Lời
8. Khi đi bộ trên lề đường, việc nghe nhạc mở lớn trong máy nghe trên tai của bạn được an toàn khi:
  a. Bạn không muốn nghe tiếng ồn ào của xe cộ
b. Khi bài nhạc ưa thích của bạn mở lên
  c. Nghe âm nhạc mở thật lớn là không an toàn vì
bạn không thể nghe những gì hiện đang diễn ra ở
xung quanh mình
  d. Khi bạn muốn nhảy múa
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
9. Việc bước khỏi lề đường mà không cần nhìn là an toàn, miễn là đèn hiệu đi bộ đang được mở lên.
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
9. Việc bước khỏi lề đường mà không cần nhìn là an toàn, miễn là đèn hiệu đi bộ đang được mở lên.
  a. Đúng
b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 
10. Đa số các thương tích của khách bộ hành xảy ra:
  a. Tại một vùng đô thị
  b. Tại các địa điểm không có ngã tư
  c. Vào ban đêm
  d. Tất cả những điều nêu trên
Chọn Một Câu Trả Lời
10. Đa số các thương tích của khách bộ hành xảy ra:
  a. Tại một vùng đô thị
b. Tại các địa điểm không có ngã tư
  c. Vào ban đêm
  d. Tất cả những điều nêu trên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 

Không có gì là lạ khi cẩn thận trong việc đi đứng của mình – sự an toàn của khách bộ hành thật dễ dàng như, là…đi bộ! Cám ơn bạn đã dự buổi thi đố về an toàn cho khách bộ hành và nhớ luôn luôn cảnh giác và giữ cho an toàn khi đi bộ!

Your Score: 100%

Hãy hứa làm cho đường phố an toàn hơn và có cơ hội trúng thưởng!

 
 •   Tôi hứa làm cho đường phố an toàn hơn.
 


Lái xe là một lối sống cho nhiều người ở Quận Orange. Lái xe là một phương pháp di chuyển mạnh mẽ, nhưng sức mạnh đó đến cùng với trách nhiệm.

Dự thi đố để xem việc lái xe tốt của bạn có thể giúp cho đường phố được an toàn hơn cho mọi người như thế nào!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
1. Tại California, xe có thể quẹo phải tại một đèn đỏ nếu họ dừng lại hoàn toàn trước tiên và nhường cho xe cộ
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
1. Tại California, xe có thể quẹo phải tại một đèn đỏ nếu họ dừng lại hoàn toàn trước tiên và nhường cho xe cộ
  a. Đúng
  b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
2. Tài xế luôn luôn có quyền ưu tiên tại các ngã tư
  a. Đúng
  b. Sai. Khách bộ hành có quyền ưu tiên
Chọn Một Câu Trả Lời
2. Tài xế luôn luôn có quyền ưu tiên tại các ngã tư
  a. Đúng
  b. Sai. Khách bộ hành có quyền ưu tiên
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
3. Khách bộ hành có thể dễ nhìn thấy, đặc biệt vào ban đêm, vì thế chỉ cần liếc mắt sơ cũng đủ trước khi đi vào ngã tư.
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
3. Khách bộ hành có thể dễ nhìn thấy, đặc biệt vào ban đêm, vì thế chỉ cần liếc mắt sơ cũng đủ trước khi đi vào ngã tư.
  a. Đúng
  b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
4. Vượt qua những chiếc xe khác tại chỗ dành riêng để băng qua đường là an toàn
  a. Đúng
  b. Sai
Chọn Một Câu Trả Lời
4. Vượt qua những chiếc xe khác tại chỗ dành riêng để băng qua đường là an toàn
  a. Đúng
  b. Sai
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
5. Khi lái trong một bãi đậu xe, bạn nên luôn luôn coi chừng:
  a. Khách bộ hành đang đi bộ giữa những chiếc
xe đang đậu
  b. Khách bộ hành phía sau xe của bạn trước khi
bạn lùi ra
  c. Chỗ đậu xe thuận tiện nhất
  d. Cả A và B
Chọn Một Câu Trả Lời
5. Khi lái trong một bãi đậu xe, bạn nên luôn luôn coi chừng:
  a. Khách bộ hành đang đi bộ giữa những chiếc
xe đang đậu
  b. Khách bộ hành phía sau xe của bạn trước khi
bạn lùi ra
  c. Chỗ đậu xe thuận tiện nhất
  d. Cả A và B
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 

Đường phố được an toàn hơn khi biết được rằng có những người lái xe như bạn trên đường. Nhớ để ý trong khi lái xe, đặc biệt tại các ngã tư, và luôn luôn để ý mắt tới những khách bộ hành. Cám ơn bạn đã dự cuộc thi đố.

Your Score: 100%

Hãy hứa làm cho đường phố an toàn hơn và có cơ hội trúng thưởng!

 
 •   Tôi hứa làm cho đường phố an toàn hơn.